CATALOG TỔNG HỢP

 1. CATALOG MÁY PHAY CNC KITAMURA

LINK: http://www.mediafire.com/file/w7dcslkrssx5yo1/CATALOG+MÁY+PHAY+CNC+KITAMURA+JAPAN.pdf/file - http://machinetools.com.vn/

2. CATALOG MÁY CHẤN TÔN THUỶ LỰC

LINK: http://www.mediafire.com/file/muqxzbtmslvrn3o/CATALOG_M%25C3%2581Y_CH%25E1%25BA%25A4N_T%25C3%2594N_THU%25E1%25BB%25B6_L%25E1%25BB%25B0C_-_0988589709.pdf/file - https://www.thietbi365.com/2019/12/may-chan-ton-thuy-luc-gia-tot.html

3. CATALOG MÁY CẮT TÔN THUỶ LỰC

LINK: http://www.mediafire.com/file/otes219ew0j45qh/CATALOG_M%25C3%2581Y_C%25E1%25BA%25AET_T%25C3%2594N_THU%25E1%25BB%25B6_L%25E1%25BB%25B0C__-_0988589709.pdf/file - https://www.thietbi365.com/2019/12/may-cat-ton-thuy-luc-baykal-chat-luong.html

4. CATALOG MÁY TIỆN VẠN NĂNG ĐÀI LOAN

LINK: http://www.mediafire.com/file/s7muk2ulhduxnlb/CATALOG_M%25C3%2581Y_TI%25E1%25BB%2586N_V%25E1%25BA%25A0N_N%25C4%2582NG_%25C4%2590%25C3%2580I_LOAN_0988589709.pdf/file - https://www.thietbi365.com/2019/12/may-tien-van-nang-dai-loan-chat-luong-tot.html

5. CATALOG MÁY MÀI PHẲNG ĐÀI LOAN

LINK: http://www.mediafire.com/file/zim890n3pfetayr/CATALOG_M%25C3%2581Y_M%25C3%2580I_PH%25E1%25BA%25B2NG_%25C4%2590%25C3%2580I_LOAN_-_0988589709.pdf/file - https://www.thietbi365.com/2019/12/may-mai-phang.html

6. CATALOG MÁY KHÁC: VUI LÒNG CONTACThttps://www.thietbi365.com/ - 0988589709.